Stella

Grupa Stella Pack

Stella Pack S.A – właściciel i dystrybutor marek Stella Pack® , Sweet Home ®, Anna Zaradna®.

 

Powstała w 2000 r. spółka Stella Pack zajmuje się całością spraw związanych z administracją, handlem i marketingiem firm wchodzących w skład grupy Stella Pack S.A. Jest ona generalnym dystrybutorem marek Stella Pack, Sweet Home i  Anna Zaradna. Własna  produkcja  sprawia, że możemy skutecznie stawić czoła ofercie cenowej konkurencji, a wykorzystywane nowoczesne technologie gwarantują najwyższą jakość  naszych produktów. Zwiększenie udziału w rynku będzie możliwe zarówno dzięki intensywnym działaniom promocyjnym, jak i inwestycjom w infrastrukturę.

 

 

Stella Pack Ukraina Sp. z.o.o. – produkcja i dystrybucja produktów na rynku wschodnim.

W czerwcu 2005 roku na mocy prawa ukraińskiego w Kivercach k. Łucka na Ukrainie powstała  spółka Stella Pack Ukraina. Stella Pack S.A jest większościowym udziałowcem w tej spółce.

Zakład stanowi centrum dystrybucji produktów Stella Pack na Ukrainie – zarówno na rynku tradycyjnym, jak i na nowopowstającym rynku nowoczesnym. Od 2005 roku trwały inwestycje w maszyny i urządzenia do produkcji folii HDPE oraz pakowania wyrobów przeznaczonych wyłącznie na rynki ukraiński, rosyjski i białoruski. W lipcu 2006 roku ruszyła produkcja worków na śmieci, jak również folii aluminiowych, papierów i rękawów do pieczenia oraz pozostałych produktów znajdujących się w naszym asortymencie.

 

Stella Pack Rumunia S.R.L.dystrybucja produktów na rynku rumuńskim i sąsiednich.

W kwietniu 2011 roku firma Stella-Pack S.A. podjęła decyzje o powołaniu spółki zależnej Stella-Pack S.R.L w Rumunii w miejscowości Brasov w centralnej części kraju ,której jest jedynym i 100 % akcjonariuszem.

Po Ukrainie, gdzie od sześciu lat produkowane i sprzedawane są produkty Stella Pack jest to już druga spółka powołana przez firmę Stella poza granicami Polski.

Spółka Stella Pack Rumunia S.R.L. jest firmą typowo dystrybucyjną, która obsługuje swoim zasięgiem całe terytorium Rumunii, Mołdawię oraz Bułgarię ,Serbię, Chorwację i Węgry. Atutem niewątpliwie jest centralne położenie nowoczesnych magazynów (o powierzchni ok. 2000 m2) w miejscowości Brasov z której to odległość do najdalej położonych punktów dostawy nie przekracza 350 km.

Dystrybucja opiera się na dwóch kanałach : tradycyjnym i nowoczesnym. Pierwszy opiera się na współpracy z lokalnymi dystrybutorami i ich obsłudze przez wyszkolony zespół Regionalnych Dyrektorów Sprzedaży wspomaganych przez Przedstawicieli Handlowych. Drugi kanał to bezpośrednia współpraca z międzynarodowymi sieciami handlowymi oraz firmami z grupy Horeca zarówno w sprzedaży marek Stella, Sweet Home, Anna Zaradna jak i towarów pod marką private label.

 

 

Zakłady produkcyjne:

 

Stella Pack Lubartów – produkcja folii HDPE i LDPE.

 

Powstał z byłej spółki zależnej JGM w lipcu 2006 r. Historia tego zakładu sięga jednak do 1994 roku, a sam JGM zapoczątkował historię Grupy Stella Pack. Pierwotnie działalność firmy miała wyłącznie charakter handlowy. W 1995 r. zakupiliśmy pierwsze maszyny i rozpoczęliśmy produkcję. Początkowo dotyczyła ona wyłącznie worków na śmieci, których produkowaliśmy ok. 15 ton miesięcznie. W tym momencie produkcja gotowych wyrobów foliowych jest kilkunastokrotnie większa.

 

Stella Pack Skrobów – produkcja folii HDPE i LDPE, pakowanie i przepakowywanie produktów.

 

Podobnie jak zakład w Lubartowie został przekształcony w samodzielną jednostkę produkcyjną z byłej spółki zależnej JGM w lipcu 2006 r,. Na dzień  dzisiejszy w fabryce tej wytwarzamy gotowe wyroby z folii HDPE i LDPE. Są to przede wszystkim folie przeznaczone do kontaktu z żywością, takie jak różnego rodzaju woreczki HDPE i LDPE, przeznaczone zarówno dla marek własnych, jak i linii cateringowej.

W zakładzie tym konfekcjonujemy również towary kupowane hurtowo. Są to  głównie różnego rodzaju produkty do czyszczenia oraz artykuły opakowaniowe, a także naczynia jednorazowe dla własnej linii produktów piknikowych. Cały asortyment produkowany lub konfekcjonowany w tym zakładzie posiada wymagane atesty.

 

 

Stella Pack Chlewiska – recykling odpadów foliowych w folię LDPE.

 

Do powstania zakładu przyczyniły się bardzo dobre perspektywy związane z recyklingiem odpadów, zwłaszcza z tworzyw sztucznych, które nie ulegają biodegradacji. Wcześniej nosił on nazwę JGM Plast, która w związku z konsolidacją wszystkich firm z Grupy Stella Pack została zmieniona.

Na początku działalności (do lipca 2006 roku zakład nazywał się JGM PLAST) skupowaliśmy kilkanaście ton odpadów miesięcznie, z których produkowaliśmy regranulat używany do wyrobu worków na śmieci (zastępuje czysty surowiec). Obecnie, po inwestycjach zrealizowanych w 2004 i 2005 r.  moce produkcyjne wzrosły kilkunastokrotnie, a oprócz regranulatu wytwarzamy również rękaw foliowy, który w produkcji worków na śmieci stanowi półprodukt.

O wysokim poziomie know-how świadczy stosowanie nowoczesnej technologii pozwalającej na wytwarzanie worków na śmieci w 100% z przetworzonych odpadów, bez zużycia czystego surowca.

Dyrektywy Unii Europejskiej (np. 94/62/EC) nie pozostawiają wątpliwości co do przyszłych perspektyw naszej działalności: procentowy udział odpadów poddanych procesowi recyklingu będzie systematycznie rósł.

 

Stella Pack Poniatowa – Produkcja trójwarstowej folii LDPE.

 

W czerwcu 2006 roku Grupa Stella Pack pozyskała kolejne nieruchomości w celu dalszego rozwoju produkcji. Wybór Zarządu firmy padł na Poniatową, gdzie produkujemy nie tylko innowacyjne trójwarstwowe folie oraz worki na śmieci, ale docelowo planujemy także umieszczenie linii do recyklingu odpadów foliowych.

W zakładzie w Poniatowej są jedne z najnowocześniejszych wytłaczarek do produkcji folii jedno i trójwarstwowej. Zakupiona została również nowoczesna maszyna do produkcji worków z taśmą ściągającą. Na terenie zakładu odbywa się również konfekcjonowanie wyrobów nieprzeznaczonych do kontaktu z żywnością.